Tanap Sosyal ve Çevresel Yatırım Doğrudan Hibe Programı

Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı

“Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi” Hibe Programı

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı – İKGPRO/Milli Eğitim Bakanlığı

Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel Programı (2014-2020)

T.C. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı