İşletmeler

İşletmelerin kullanmaya hak kazandıkları teşviklerin/fonların, hibe kurallarına uygun olarak uygulanabilmesi için verilen danışmanlık hizmetleridir.

İşletmelerin ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik verilen proje hazırlama/yazma danışmanlığı hizmetleridir. Bu kapsamda işletmenin ihtiyaçlarının tespit edilmesi, projeye konu alanın belirlenmesi, ihtiyacın giderilmesi için gerekli makine-ekipman, program ve danışmanlık hizmetlerini içeren projenin hazırlanması, sunulması ve onaylandığında uygulanması sürecinde gerçekleştirilecek danışmanlık sürecinden oluşmaktadır.

Girişimcilerin ve/veya işletmelerin yeni yatırımlarının ya da devam eden işletmelere yapılacak ek yatırımlarının yapılabilirliğinin/karlılığının değerlendirilmesi için sunulan danışmanlık hizmetlerini içermektedir.

İşletmelerde üretim kapasitesini olumsuz etkileyen koşulların tespiti ve olumsuz koşulların giderilmesine yönelik danışmanlık hizmetlerini kapsamaktadır.

İşletmelerin rekabet gücü, karlılık, verimlilik artışı sağlayabilmek için insan kaynakları potansiyelini iyileştirmeye yönelik eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve eğitimlerin organize edilmesi sürecini içeren danışmanlık hizmetleridir.

İşletmelerin yönetsel sorunlarının giderilmesine yönelik tespitlerin yapılması, organizasyon şemasının oluşturulması, görev ve sorumluluk hiyerarşisinin oluşturulması ile verimliliğin arttırılmasına yönelik danışmanlık hizmetleridir.

İşletmelerde üretim kapasitesini olumsuz etkileyen koşulların tespiti ve olumsuz koşulların giderilmesine yönelik danışmanlık hizmetlerini kapsamaktadır.

İşletmelerde maliyet analizleri, fiyatlandırma, karlılık analizi, yatırımların değerlendirilmesine yönelik danışmanlık hizmetleridir.
Not: Türkiye’de KOBİ’ler arasında en çok karşılaşılan sorun finansal yönetim aksaklıklarıdır.

İşletmelerin kurumsal gereksinimlerine ve mevcut koşullarına uygun bilgi ve teknoloji teknolojileri çözümlerinin uygulamaya konmasına yönelik danışmanlık hizmetleridir.

İşletmelerin ulusal ve uluslararası ihalelere katılımları için gerekli ihale dosyalarının hazırlanmasına yönelik danışmanlık hizmetleridir.

İşletmelerin TKY standartlarını sağlamaları için gerekli yönlendirme ve düzenlemelerin yapılmasını içeren danışmanlık hizmetleridir.

Kurumlar ve STK’ler

Kurumların ulusal ve uluslararası teşviklerden faydalanabilmesi için proje hazırlanması ve kullanmaya hak kazandıkları teşviklerin/fonların, hibe kurallarına uygun olarak uygulanabilmesi için verilen danışmanlık hizmetleridir.
Kamu kurumları ve/veya STK’lar tarafından yürütülmekte olan projelerin uygulanma süreçlerinin başarıyla tamamlanması için danışmanlık hizmetlerinin sunulması, ayrıca uygulanmakta olan hibe programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi, raporlama süreçlerinin takip ve kontrolünün yapılması hizmetleridir.
Bölge potansiyellerinin değerlendirilmesi, için ihtiyaç analizlerinin yapılması ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak bölge potansiyellerinin değerlendirilmesine yönelik yatırım fizibilitesi hazırlama sürecini içeren danışmanlık hizmetleridir.
Kamu kurumları ve/veya STK’lar tarafından yürütülmekte olan projelerin uygulanma süreçlerinin başarıyla tamamlanması için danışmanlık hizmetlerinin sunulması, ayrıca uygulanmakta olan hibe programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi, raporlama süreçlerinin takip ve kontrolünün yapılması hizmetleridir.
Kamu kurum ve kuruluşlarının gereksinimlerinin analizine dayalı, mevcut ulusal ve uluslararası standartlarla uyumlu bilgi ve teknoloji teknolojileri çözümlerinin üretilmesi için sunulan satın alma danışmanlığı, mühendislik, denetim gibi kapsamlı hizmetlerdir.
Kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin verimli ve planlı çalışmalarını desteklemek amacıyla stratejik planlarının hazırlanmasına yönelik danışmanlık hizmetleridir.