Zeytin

Bize hayat veren, yaşamımızın her alanına girmiş, tarih boyunca önemini ve faydalı özelliklerini artırarak korumuş; meyvelerini paylaşmaktan kaçınmamış… Aş olmuş, ilaç olmuş, yakacak, ışık, kaşık, tabak, çatal, gerektiğinde savaş malzemesi, gerektiğinde barış sembolü olmuş… Güzelliğe sebep olmuş… Üstlendiği sorumlulukların tamamının hakkını vermiş, insanlığa hizmetini hep sürdürmüş… Ağacı, meyvesi, çekirdeği, yaprağıyla 37 bin yıl hizmet vermiş… Nesiller boyu yaşamını sürdürmüş… En az zeytin ağacı kadar faydalı, verimli, çok yönlü, uzun ömürlü ve kaliteli hizmet vermek hedefiyle yola çıktık. Zeytin Ağacı’nı kendimize örnek aldık… Her türlü güzelliğin, başarının, barışın, paylaşımın, mücadele ve desteğin örneği olmayı hedefledik…

Bu sebeple Zeytin Grup dedik…

Amacımız

Zeytin Grup, konularında deneyimli uzmanlardan oluşan kadrosuyla toplumun temel ögeleri Sivil Toplum Kuruluşları, Yerel Yönetimler ve KOBİ’lere yönelik kurumsal kapasite geliştirme, yönetim danışmanlığı ve eğitim hizmetleri vermektedir. Amacımız kurumların uygulama kapasitelerini geliştirmek, kurumsal olarak yüklendikleri görevleri başarıyla yerine getirmeleri için Eğitim, Danışmanlık, Proje Yazma ve Uygulama’ları ile kaynak arayışlarına destek olmaktır. Bu amaçla genç dinamik yönetim kadromuz, Türk ve Avrupalı uzmanlardan oluşan ekibimizle güncel bilgi ve deneyimlerin paylaşımı yoluyla hizmet verecektir.

Görevimiz

Zeytin Grup’un görevleri, toplumsal yaşam kalitesinin altyapısını oluşturan yerel yönetim kurumları ve sivil toplum örgütlerinin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesine katkı sağlamak, ekonominin temel taşı Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin karlılığı, rekabet gücü ve ürün çeşitliliğini artırarak, bilinçli ve başarılı toplum çalışmasının bir parçası olmaktır.