Tarih Yer Üst Program Sözleşme Yapılan Makam Yararlanıcı Açıklama
Şubat
2020/devam
ediyor
Türkiye COSME European
Commission
Zeytin Grup
Danışmanlık
Ltd. Şti.
Brüksel merkezli, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen COSME
EYE Genç Girişimciler programı kapsamında hibe almaya hak
kazanmıştır. Türkiye’de temsilci kuruluşu olarak hizmet
verilmektedir. Türkiye’de temsilci aracı kuruluş olarak hizmet veren
tek ticari işletme özelliği bulunmaktadır.
Mayıs
2020/devam
ediyor
Türkiye Türkiye’deki
Mülteciler ve Ev
Sahibi Toplulukların
Finansal Katılımı”
Projesi
Sparkassenstiftung
Germany/Turkey
MEB,
TGMP,
Ticaret ve
Sanayi
Odaları
Türkiye’deki Mülteciler ve Ev Sahibi Toplulukların Finansal Katılımı”
Projesi kapsamında Birikim Oyunu eğitimi, Mikro İş Oyunu eğitimi
ve diğer ek eğitim modülleri ile mültecilerin ve Türkiye’deki ev sahibi
toplulukların finansal okuryazarlık ve iş becerilerinin geliştirilmesine
destek verilmekte, bu kapsamda kurulmuş ve kurulacak olan
işletmelere fon kaynakları ve işletme danışmanlığı hizmetleri
sunulmaktadır.
Mart 2020 /
Mart 2021
Ankara
İSTANBUL
CANDAN
BİŞEYLER VAKFI
CANDAN
BİŞEYLER VAKFI
CANDAN
BİŞEYLER
VAKFI
Vakfın yatırım planlaması ve ihtiyaç analizinin yapılması, planlama
sonucunda yapımına karar verilen Primer Immün Yetmezliği
Labaratuvarı’nın kurulması için yatırım ve yönetim danışmanlığı
sağlanması, fon bulunması hizmetleri verilmiştir.
Aralık 2021/devam ediyor Türkiye Yıldız Teknik Üniversitesi
Şubat 2020/devam ediyor Türkiye COSME –EYE European Commission Zeytin Grup Danışmanlık Ltd. Şti. Brüksel merkezli, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen COSME-EYE Genç Girişimciler programı kapsamında hibe almaya hak kazanmıştır. Türkiye’de temsilci kuruluşu olarak hizmet verilmektedir. Türkiye’de temsilci aracı kuruluş olarak hizmet veren tek ticari işletme özelliği bulunmaktadır.
Mayıs 2020/devam ediyor Türkiye Türkiye’deki Mülteciler ve Ev Sahibi Toplulukların Finansal Katılımı” Projesi Sparkassenstiftung Germany/Turkey MEB, TGMP, Ticaret ve Sanayi Odaları Türkiye’deki Mülteciler ve Ev Sahibi Toplulukların Finansal Katılımı” Projesi kapsamında Birikim Oyunu eğitimi, Mikro İş Oyunu eğitimi ve diğer ek eğitim modülleri ile mültecilerin ve Türkiye’deki ev sahibi toplulukların finansal okuryazarlık ve iş becerilerinin geliştirilmesine destek verilmekte, bu kapsamda kurulmuş ve kurulacak olan işletmelere fon kaynakları ve işletme danışmanlığı hizmetleri sunulmaktadır.
Mart  2020 / Mart 2021 Ankara İSTANBUL TANAP CANDAN BİŞEYLER VAKFI CANDAN BİŞEYLER VAKFI Vakfın yatırım planlaması ve ihtiyaç analizinin yapılması,  planlama sonucunda yapımına karar verilen Primer Immün Yetmezliği Labaratuvarı’nın kurulması  için yatırım ve yönetim danışmanlığı sağlanması, fon bulunması hizmetleri verilmiştir.
Nisan 2019 / Mart 2020 Ankara TANAP SEİP ANKON TANAP TANAP tarafından finanse edilen sosyal destek projelerinin program kurallarına uygun olarak yürütülmesi, ara ve nihai rapor için yararlanıcılara danışmanlık hizmetleri verilmiştir.
5 Kasım 2018 / 30 Kasım 2018 Sivas / Merkez ORAN Teknik Destek Programı Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Sivas İŞGEM A.Ş. T.C. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı tarafından desteklenen Sivas İŞGEM projesi ile Sivas ili Merkez İlçesi sınırları içerisinde, Sivas İŞGEM A.Ş. Eğitim salonunda, 25-65 yaş aralığında bulunan kadın girişimciler için Pazarlama (5-9 Kasım 2018), Geleneksel Ürünlerin Tasarımı ve Ticarileştirilmesi (12-16 Kasım 2018), Aksesuar Tasarım ve Geliştirme (26-30 Kasım 2018) konularında 5’er günlük 3 eğitim olmak üzere toplamda 15 günlük eğitim verilmiştir.
26 Haziran 2018 / 30 Temmuz 2018 Sivas / Merkez T.C. Ticaret Bakanlığı – URGE Programı ANKON Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Sivas Ticaret ve Sanayi Odası tarafından uygulanan T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen “Diğer Ulaşım Araçlarının ve Parçalarının İmalatı Sektöründe İhracatın Artırılması Ur-Ge Projesi” kapsamında ihtiyaç analizi hazırlandı.
Ekim 2016 / Ağustos 2018 Sivas / Merkez Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

AECOM International Development Europe S.L. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı kapsamında Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen Sivas’ta İşletme Geliştirme Merkezi (İŞGEM) (Sözleşme No: TR07R1.41-04/001) projesinde danışmanlık hizmeti verildi. Proje kapsamında iş Geliştirme Merkezi yatırım ve işletme fizibilitelerinin hazırlanması, inkübatör yatırım ve işletme fizibilitesinin hazırlanması, proje ekibinin seçilmesi, eğitilmesi ve merkezin faaliyeti hazır hale getirilmesi, İş Geliştirme Merkezinde bulunan işletmelerin ulusal ve uluslararası ticaret hizmetleri kapsamında kredi ve hibe desteklerine erişim sürecinde danışmanlık hizmetleri sunuldu.
Temmuz 2015 / Ocak 2017 Ankara Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı

Ankon Danışmanlık A.Ş. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı “Özellikle Kız Çocuklarının Okula Devam Oranlarının Artırılması Projesi (KEP-II)” (Sözleşme No: EuropeAid/133119/IH/SER/TR) projesinde “Eğitim ve Kapasite Geliştirme Uzmanı” olarak danışmanlık hizmeti verildi. Proje kapsamında SWOT analizi, eğitimlerin planlanması, anketlerin değerlendirilmesi ve sonuç raporlarının hazırlanması hizmetleri verildi.
05 Eylül 2017 / 13 Eylül 2017, 14 Eylül 2017 / 22 Eylül 2017, 23 Eylül 2017 / 01 Ekim 2017  Ankara Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Dezavantajli Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi” Hibe Programı

Uluslararası Omurilik Felçlileri Derneği Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi” Hibe Programı kapsamında yürütülen “Altın Eller Cam Sanatı (Sözleşme No: TRH4.1.ISEDP/p03/0330)” başlıklı proje faaliyeti olarak cam eğitimi almış bireyler öncelikli olmak üzere toplam 3 ayrı gruba KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik eğitimi verildi.
27 Eylül 2017 / 03 Ekim 2017 Sivas / Merkez T.C. Ekonomi Bakanlığı

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Sivas Ticaret ve Sanayi Odası tarafından uygulanan UR-GE projesi kapsamında Sivas’ta faaliyet mermer üreticilerine yönelik olarak “Markalaşma ve Kurumsal İletişim ve Pazara Giriş Danışmanlığı” alanlarında danışmanlık hizmeti verildi, mevcut durum hakkında raporlar oluşturuldu.
21 Ağustos 2017 / 14 Eylül 2017 Ankara / Merkez T.C. Sağlık Bakanlığı Medifar Ecza Deposu İlaç San. ve Tic. A.Ş. Medifar Ecza Deposu İlaç San. ve Tic. A.Ş. için T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından ilan edilen “SIHHAT/2017/SUP/INT/02” referans numaralı “Supply of Equipment for Family Planning Support Materials & Vitamin and Supplements” başlıklı ihaleye konu Lot 5 ve Lot 6 kalemlerine teklif sunmak üzere ihale dosyasının hazırlanması ve ek belgelerin kontrol edilmesine yönelik danışmanlık hizmeti sağlandı.
04 Mayıs 2017 / 07 Mayıs 2017  Denizli / Merkez Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi” Hibe Programı

Uluslararası Omurilik Felçlileri Derneği Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi” Hibe Programı kapsamında yürütülen “Altın Eller Cam Sanatı (Sözleşme No: TRH4.1.ISEDP/p03/0330)” başlıklı proje etkinliğe katılım organizasyonu gerçekleştirildi.
10 Mayıs 2017 / 06 Kasım 2017 Tekirdağ / Merkez IPA II

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Ecorys Danışmanlık ve Mühendislik Ltd. Şti. Trakya Kalkınma Ajansı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen ve Trakya Kalkınma Ajansı’nın yararlanıcı olduğu TRH1.TDA/P-01 sözleşme numaralı “TR 21 Bölgesinde (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) Çok Paydaşlı Ortaklık Modeli ile Üniversitelerde Kariyer Hizmetlerinin Verilmesi” isimli projede toplam 24 gün, 3 ayrı alt proje için proje hazırlanmasına yönelik danışmanlık hizmeti verildi.
16 Haziran 2017 / 28 Haziran 2017 İstanbul / Merkez IPA II

Bilim Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği için Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel Programı (2014-2020) Eylem 1: Özel Sektörün Geliştirilmesi (ÖSG) Faaliyet 1.1 İmalat Sanayinde Rekabetçiliğin Arttırılması ve değer Zincirlerinin Güçlendirilmesi (Ref No:CISOP.1.1/01) kapsamında proje hazırlandı.
06 Mart 2017 / 06 Nisan 2017 Zonguldak / Merkez

Bartın / Merkez

Karabük / Merkez

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından “Proje Akademisi” başlığı altında 27-31 Mart 2017 Bartın, 06-10 Mart 2017 Zonguldak ve 13-17 Mart 2017 tarihlerin Karabük’te olmak üzere 5’er günlük 3 ayrı Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi gerçekleştirildi.
27 Şubat 2017 / 1 Mart 2017 Tekirdağ / Merkez Trakya Kalkınma Ajansı 27-28 Şubat ile 1 Mart 2017 tarihlerinde Tekirdağ Merkez’de Trakya Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen 3 günlük Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi verildi.
24 Şubat 2017 / 26 Şubat 2017 Tekirdağ / Merkez Trakya Kalkınma Ajansı 24-25-26 Şubat 2017 tarihlerinde Tekirdağ Merkez’de Trakya Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen 3 günlük Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi verildi.
02 Kasım 2016 / 16 Aralık 2016 Mardin / Merkez

Batman / Merkez

Dicle Kalkınma Ajansı 02 Kasım 2016 – 16 Aralık 2016 tarihleri arasında toplam 10 gün süre ile (2 gün Mardin’de IPA I örnekleri, 4 gün Mardin ve 4 gün Batman’da) Dicle Kalkınma Ajansı personeli ile Batman ve Mardin’de bulunan kurum ve kuruluşlarda çalışan proje personeline yönelik olarak IPA II programlarına (IKSOP ve RYSOP) AB Proje Hazırlama Eğitimi verildi.
12 Ekim 2016 / 14 Ekim 2016 Tekirdağ , Edirne,

Kırklareli

Trakya Kalkınma Ajansı 12-13-14 Ekim 2016 tarihlerinde Trakya Kalkınma Ajansı 2016 yılı MDP kapsamında potansiyel başvuru sahiplerine yönelik olarak Tekirdağ Merkez, Edirne Merkez ve Kırklareli Merkez’de 3’er günlük 3 ayrı eğitim verildi.
10 Mayıs 2016 / 16 Mayıs 2016 Muğla / Yatağan Emin Römork Emin Römork Muğla Yatağan’da faaliyet gösteren Emin Römork için KOSGEB programlarından “KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı” kapsamında proje hazırlanmış ve KOSGEB sistemine girilmesi aşamalarında danışmanlık hizmeti sağlandı.
04 Mayıs 2016 / 07 Mayıs 2016 Kayseri / Merkez Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Kayseri Gençlik Spor İl Müdürlüğü 04-07 Mayıs 2016 tarihleri arasında Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı Kapsamında Kayseri Gençlik Spor il Müdürlüğü personeline yönelik “Kurumsal İklim Eğitimi” başlığı altında “Liderlik Ve Etkin Yöneticilik Eğitimi / Toplantı Yönetimi Eğitimi, Stratejik Liderlik Ve Krizlerde Takım Çalışması, Protokol ve Görgü Kuralları” eğitimleri verildi.
04 Nisan 2016 / 07 Nisan 2016 Kayseri / Sarıoğlan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 04-07 Nisan 2016 tarihleri arasında Kayseri Sarıoğlan’da Orta Anadolu Teknik Destek Programı kapsamında “Sarıoğlan Kolluk Gücü Motivasyon, İletişim ve Empati Eğitimi” başlıklı eğitim hizmeti verildi.
14 Mart 2016 / 19 Mart 2016 Kayseri / Merkez Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Potansiyel Proje Sahipleri 14-19 Mart 2016 tarihleri arasında ikişer günlük Orta Anadolu Kalkınma Ajansı MDP kapsamında potansiyel proje sahiplerine yönelik olarak “2016 Mali Destek Programları Proje Hazırlama eğitimleri” başlıklı 3 eğitim hizmeti verildi.
14 Mart 2016 / 18 Mart 2016, 28 Mart 2016 / 01 Nisan 2016 Mardin / Merkez Dicle Kalkınma Ajansı Dicle Kalkınma Ajansı uzmanlarına yönelik olarak 14-18 Mart 2016 ve 28 Mart – 01 Nisan 2016 tarihleri arasında 10 gün süreli “Proje Döngüsü Yönetimi Odaklı Eğiticinin Eğitimi” başlıklı eğitim verildi.
03 Şubat 2016 / 24 Şubat 2016, 14 Mart 2016 / 01 Nisan 2016 Trakya Trakya Kalkınma Ajansı Potansiyel Proje Sahipleri Trakya Kalkınma Ajansı 2016 Mali destek Programları kapsamında potansiyel proje sahiplerine yönelik olarak 3 Şubat – 24 Şubat tarihleri arasında Tekirdağ Merkez (2), Edirne Merkez (3), Kırklareli Merkez (2), Demirköy, Çorlu, Uzunköprü, Pınarhisar, Keşan, Lüleburgaz, Çerkezköy, Ergene, Marmara Ereğlisi’nde üçer günlük toplam 16 PCM eğitimi, 14 Mart – 1 Nisan tarihleri arasında 30 uzman/gün süreli Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da teknik yardım masası hizmeti verildi.
21 Aralık 2015 / 25 Aralık 2015 Tekirdağ / Merkez Trakya Kalkınma Ajansı 21-25 Aralık 2015 tarihleri arasında Trakya Kalkınma Ajansı uzmanlarına yönelik “Proje Döngüsü Yönetimi Eğitici Eğitimi” hizmeti verildi.
03 Kasım 2015 / 06 Kasım 2015 Kırklareli / Lüleburgaz Trakya Kalkınma Ajansı 3 Kasım 2015 – 6 Kasım 2015 tarihleri arasında Trakya Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı kapsamında Lüleburgaz Belediyesi’ne “Satın alma Usulleri (PRAG İhale Usulleri) Eğitimi” başlıklı eğitim hizmeti verildi.
Haziran 2015 / Aralık 2015 Mardin / Kızıltepe İpek Bulgur A.Ş. İpek Bulgur A.Ş. için aşağıda ayrıntıları verilen eğitim ve danışmanlık hizmetleri verildi.

Eğitim: Yönetim Personelinin Eğitimi, Finans, Satınalma ve Muhasebe Eğitimi, Pazarlama ve Satış Eğitimi

Danışmanlık: Kalite Standartlarının Oluşturulması Pazarlama ve Satış Planlamasının Yapılması, Saha Uygulamaları, Üretim ve Yönetim Planlama

15 Haziran 2015 / 19 Haziran 2015 Balıkesir / Biga Güney Marmara Kalkınma Ajansı 15 -19 Haziran 2015 tarihleri arasında Güney Marmara Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı kapsamında Biga İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne “AB ve GMKA Proje Hazırlama Eğitimi” başlıklı proje döngüsü yönetimi (PCM) eğitimi verildi.
15 Haziran 2015 / 19 Haziran 2015 Balıkesir Güney Marmara Kalkınma Ajansı 15 -19 Haziran 2015 tarihleri arasında Güney Marmara Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı kapsamında Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi’ne “Etkileşimli İletişim” eğitimi verildi.
Nisan 2015 / Mayıs 2015 Mardin / Kızıltepe İpek Bulgur A.Ş. İpek Bulgur A.Ş. için Nisan 2015-Mayıs 2015 döneminde “İşletmenin Mevcut Durumunun Yerinde Analizi, İşletmenin 1 Yıllık İş Planının Hazırlanması, kurumsallaşma sürecinin başlatılması ve takibi”  ve yatırım fizibilitesi hazırlanması konularında danışmanlık hizmeti sağlandı.
01 Mayıs 2015 / 26 Haziran 2015 Mardin / Kızıltepe Kızıltepe Ticaret Borsası Kızıltepe Ticaret Borsası ihtiyaçları doğrultusunda “Voc-Test Merkezleri-II Hibe Programı” ve Dicle Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Desteği programlarına sunulmak üzere iki adet proje hazırlanarak teslim edildi.
17 Mart 2015 / 06 Nisan 2015 Muğla / Fethiye Lalanga Unlu Mamüller Ltd. Şti KOSGEB Kobi Proje Destek Programı kapsamında Lalanga Unlu Mamüller Ltd. Şti. proje hazırlanıp teslim edilmiştir. Başvuru sürecinde danışmanlık hizmeti verildi.
23 Şubat 2015 / 28 Şubat 2015 Kırklareli / Merkez Trakya Kalkınma Ajansı Kırklareli Valiliği 23 Şubat 2015 – 28 Şubat 2015 tarihleri arasında Trakya Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı tarafından desteklenen proje kapsamında Kırklareli Valiliği’ne “Satın alma Usulleri (PRAG İhale Usulleri)” eğitimi verildi.
09 Ocak 2015 / 24 Ocak 2015 Kars / Merkez

Ağrı / Merkez

Ardahan / Merkez

Iğdır / Merkez

Ağrı / Doğubayazıt

Ağrı / Patnos

Serhat Kalkınma Ajansı Potansiyel Proje Sahipleri Serhat Kalkınma Ajansı 2015 yılı mali destek programcılarına proje sunabilecek potansiyel yararlanıcılara yönelik 6 ayrı yerde 2’er günlük toplam 12 uzman/gün süreli “PCM ve KAYS Kullanıcı Eğitimi” verildi.
17 Kasım 2014 / 30 Aralık 2014 Kars / Merkez

Kars / Kağızman

Kars / Sarıkamış

Serhat Kalkınma Ajansı Potansiyel Girişimciler 17 Kasım 2014 – 30 Aralık 2014 tarihleri i arasında Serhat Kalkınma Ajansı tarafından bölgede yaşayan potansiyel girişimcilere yönelik 6 adet KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi verildi.
13 Ekim 2014 / 20 Kasım 2014 Kars / Merkez

Kars / Kağızman

Kars / Digor

Kars / Susuz

Kars / Sarıkamış

Kars / Selim

Serhat Kalkınma Ajansı Potansiyel Girişimciler 13 Ekim 2014 – 20 Kasım 2014 tarihleri i arasında Serhat Kalkınma Ajansı tarafından bölgede yaşayan potansiyel girişimcilere yönelik 6 adet KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi verildi.
01 Aralık 2014 / 04 Aralık 2014 Mardin / Kızıltepe Kızıltepe Ticaret Borsası Kızıltepe Ticaret Borsası için 4 gün süreli proje hazırlanmasına yönelik Proje Döngüsü Yönetimi, İş Planı hazırlanması, Başvuru formu ve başvuru dosyası hazırlanması konularında eğitim verildi.
27 Ekim 2014 / 07 Kasım 2014 Muğla/Fethiye Fethiye Ticaret Odası Fethiye Ticaret Odasına Life-long Learning Programı kapsamında proje hazırlandı.
20 Ekim 2014 / 24 Ekim 2014 Balıkesir Güney Marmara Kalkınma Ajansı Balıkesir Valiliği Güney Marmara Kalkınma Ajansının 2014 yılı teknik destek programı kapsamında düzenlenen ve Balıkesir Valiliği’nin yararlanıcı olarak hazırladığı 5 günlük Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi verildi.
13 Ekim 2014 / 17 Ekim 2014 Balıkesir/ Altıeylül Güney Marmara Kalkınma Ajansı Altıeylül Kaymakamlığı Güney Marmara Kalkınma Ajansının 2014 yılı teknik destek programı kapsamında düzenlenen ve Altıeylül Kaymakamlığının yararlanıcı olarak hazırladığı 5 günlük Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi verildi.
20 Haziran 2014 / 14 Temmuz 2014 Konya / Karapınar Mevlana Kalkınma Ajansı Karapınar Ticaret Odası Mevlana Kalkınma Ajansı 2014 yılı teknik destek programı kapsamında Karapınar Ticaret Odası’na üye kayıt işlevi olan, hosting ve mail yapılandırmaları tamamlanmış mobil uyumlu internet sitesi sitesi hazırlandı.
09 Haziran 2014 / 15 Haziran 2014 Balıkesir / Edremit Güney Marmara Kalkınma Edremit Ticaret Odası Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından 2014 teknik destek programı kapsamında desteklenen ve Edremit Ticaret Odası’nın yararlanıcı olarak yürüttüğü eğitimde 7 gün süre ile “Stratejik Planlama” eğitimi verildi.

Sözleşme No: TR22/14/LEDTD/0025

15 Nisan 2014 / 17 Nisan 2014 Mardin / Merkez

Batman / Merkez

Siirt / Merkez

Şırnak / Merkez

Dicle Kalkınma Ajansı Dicle Kalkınma Ajansı 2014 yılı mali destek programlarına proje sunacak başvura sahiplerine yönelik proje uygulama, yönetme konularında 4 ilde 12 uzman/gün süre ile teknik yardım masası danışmanlık hizmeti sunuldu.
24 Mart 2014 / 28 Mart 2014 Muğla / Fethiye Fethiye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Fethiye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından vakıf ve devlet çalışanlarına yönelik uluslararası projelere başvurmak ve yerel düzeyde hibe programı uygulamak üzere Proje Döngüsü, Başvuru Formu, Mantıksal Çerçeve ve Bütçelendirme, hizmetleri verildi.
03 Mart 2014 / 13 Mart 2014 Muğla/Fethiye Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Potansiyel Girişimciler Fethiye Ticaret ve Sanayi odası tarafından bölgedeki potansiyel girişimci adaylarına yönelik 1 adet KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi verildi.
08 Mart 2014 / 27 Mart 2014 Balıkesir/Erdek Kutlu Turizm İşletmeciliği ve Tic. Ltd. Şti. Kutlu Turizm İşletmeciliği ve Tic. Ltd. Şti. Kutlu Turizm İşletmeciliği ve Tic. Ltd. Şti.’ne Güney Marmara Kalkınma Ajansı Mali Destek Programına sunulmak amacı ile kapasite geliştirme projesi hazırlandı. Proje yazıldıktan sonra başvuru işlemleri ve dokümanları hazırlanarak ajansa sunulmaya hazır olarak teslim edildi.
10 Şubat 2014 / 14 Şubat 2014, 17 Şubat 2014 / 21 Şubat 2014 Balıkesir / Susurluk Güney Marmara Kalkınma Ajansı Susurluk Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Güney Marmara Kalkınma Ajansı 2013 yılı destek programı kapsamında düzenlenen ve Susurluk Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün yararlanıcı olduğu eğitimde kurum personeline yönelik 10 günlük “Etkili İletişim” eğitimi verildi.

Sözleşme No: TR22/13/TD/0047

06 Ocak 2014 / 23 Ocak 2014 Konya / Merkez, Akşehir, Beyşehir, Cihanbeyli, Ereğli,Sarayönü, Seydişehir

Karaman / Merkez, Ermenek

Mevlana Kalkınma Ajansı Potansiyel Hibe Başvuru Sahipleri Mevlana Kalkınma Ajansı mali destek programlarına proje sunabilecek potansiyel başvuru sahipleri için 1 adet 3 günlük “Proje Döngüsü Yönetimi ve Eğiticilerin Eğitimi”, 11 adet 2’şer günlük “Proje Döngüsü Yönetimi ve KAYS Portalı Eğitimi” ve 1 adet 1 günlük “Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi” olma üzere toplamda 26 uzman/günlük eğitim ve danışmanlık hizmeti sunuldu.
02 Ocak 2014 / 17 Ocak 2014 Afyonkarahisar Zafer Kalkınma Ajansı Menteş İlkokulu Zafer Kalkınma Ajansı 2013 yılı teknik destek programı kapsamında düzenlenen ve Menteş İlkokulu’nun yararlanıcı olduğu eğitimde bölgede çalışma öğretmenlere yönelik 30 saatlik, 10 gün süreli Yaratıcı Drama Eğitimi verildi.

Sözleşme Numarası: TR33/13/TD02/Y/0001

13 Ocak 2014 / 29 Ocak 2014, 03 Şubat 2014 / 27 Şubat 2014 Trakya Trakya Kalkınma Ajansı Potansiyel Hibe Başvuru Sahipleri Trakya Kalkınma Ajansı 2014 mali destek programcılarına proje sunabilecek potansiyel yararlanıcılara yönelik 12 ayrı yerde 3’er günlük toplam 36 uzman/gün süreli PCM eğitimleri verildi.

03-21 Şubat 2014 tarihleri arasında da15 gün süreli iki uzman ile (toplam 30 uzman/gün) Tekirdağ / Çorlu, Edirne / Keşan, Edirne / İpsala, Kırklareli / Lüleburgaz, Edirne / Uzunköprü, Kırklareli / Pınarhisar, Kırklareli / Demirköy, Tekirdağ / Hayrabolu, Tekirdağ / Çerkez’de köypotansiyel başvuru sahiplerine yönelik teknik yardım masası hizmeti sunuldu.

16 Aralık 2013 / 26 Aralık 2013 Aydın / Kuşadası Güney Ege Kalkınma Ajansı Kuşadası Ticaret Odası Güney Ege Kalkınma Ajansı 2013 yılı teknik destek programı tarafından düzenlene ve Kuşadası Ticaret Odası’nın yararlanıcı olduğu programda Kuşadası’nda yerleşik katılımcılara yönelik 2’şer günlük 4 eğitim olmak üzere toplamda 8 uzman/gün süreli PCM eğitimi verildi.

Teknik Destek Sözleşme No: TR32/13/TD02/PCM/04

4 Aralık 2013 / 06 Aralık 2013 Balıkesir / Kepsut

Gönen

Güney Marmara Kalkınma Ajansı Kepsut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Güney Marmara Kalkınma Ajansı 2013 yılı teknik destek programı kapsamında düzenlenen ve Kepsut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yararlanıcı olduğu programda Milli Eğitim Müdürlüğü çalışmalarına yönelik 3 gün süreli  proje döngüsü yönetimi eğitimi verildi.

Teknik Destek Sözleşme No: Tr22/13/TD/0038

2 Aralık 2013 / 04 Aralık 2013 Ankara Mevlana Kalkınma Ajansı Mevlana Kalkınma Ajansı uzmanlarına yönelik 3 gün süreli uluslararası projelere başvurmak ve yerel düzeyde hibe programı uygulamak üzere “Proje Döngüsü, Başvuru Formu, Mantıksal Çerçeve ve Bütçelendirme, Proje Başvuru Değerlendirmesi, İzleme ve Değerlendirme ve Eğiticilerin Eğitimi” konularında eğitim verildi. Eğitim Zeytin Grup eğitim salonunda gerçekleştirildi.
23 Eylül 2013 / 12 Ekim 2013 Kars / Merkez Serhat Kalkınma Ajansı Potansiyel Girişimciler 23 Eylül 2013 – 02 Ekim 2013 tarihleri ile 03 Ekim 2013 – 12Ekim 2013 tarihleri arasında Serhat Kalkınma Ajansı tarafından bölgede yaşayan potansiyel girişimcilere yönelik 4 adet KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi verildi.
09 Eylül 2013 / 13 Eylül 2013 Tekirdağ / Merkez Trakya Kalkınma Ajansı Trakya Kalkınma Ajansı uzmanlarına yönelik 5 gün süreli uluslararası projelere başvurmak ve yerel düzeyde hibe programı uygulamak üzere “Proje Döngüsü, Başvuru Formu, Mantıksal Çerçeve ve Bütçelendirme, Proje Başvuru Değerlendirmesi, İzleme ve Değerlendirme” konularında eğitim verildi.
16 Eylül 2013 / 20 Aralık 2013 Çorum / Merkez KOSGEB Samsun Hizmet Müdürlüğü Çorum Hizmet Merkezi Müdürlüğü KOSGEB Samsun Hizmet Müdürlüğü tarafından Çorum Hizmet Merkezi Müdürlüğü için düzenlenen 78 saatlik 4 adet Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi verildi.

Sözleşme No: 2013/12 – 03.09.2013 -3503

17 Haziran 2013 / 12 Temmuz 2013 Aydın/Nazilli

Muğla/ Merkez

Muğla/ Datça

Muğla/Ortaca

Denizli/Merkez

Denizli/Sarayköy

Güney Ege Kalkınma Ajansı T.C. Muğla Valiliği

Sarayköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Datça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Ortaca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

T.C. Nazilli Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Denizli Belediyesi

Güney Ege Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı Kapsamında, T.C. Muğla Valiliği AB ve Dış İlişkliler Koordinasyonu (2 grup – 10 gün), Sarayköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü (1 grup – 5 gün), Datça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü (1 grup – 6 gün), Ortaca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü (1 grup – 5 gün), T.C. Nazilli Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü (2 grup – 10 gün), Denizli Belediyesi (1 grup – 5 gün) için toplam 8 gruba 41 uzman/gün süreli PCM eğitimi verildi.

Sözleme Numarası: TR32-13-TD01-PCM-01

04 Haziran 2013 / 14 Haziran 2013 Kastamonu / Merkez KOSGEB Samsun Hizmet Müdürlüğü Kastamonu Hizmet Merkezi Müdürlüğü KOSGEB Samsun Hizmet Müdürlüğü tarafından Kastamonu Hizmet Merkezi Müdürlüğü için düzenlenen 78 saatlik Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi verildi.

Sözleşme No: 2013/7 – 20.05.2013 -2214

08 Mayıs 2013 / 01 Haziran 2013 Çorum / Merkez KOSGEB Samsun Hizmet Müdürlüğü Çorum Hizmet Merkezi Müdürlüğü KOSGEB Samsun Hizmet Müdürlüğü tarafından Çorum Hizmet Merkezi Müdürlüğü için düzenlenen 2 adet 78 saatlik Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi verildi.
29 Nisan 2013 / 28 Haziran 2013 Muğla / Fethiye Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’na Güney Ege Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Desteği Kapsamında “Fethiye’nin Markalaşması Projesi” hazırlandı ve danışmanlık hizmeti verildi.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’na Güney Ege Kalkınma Ajansı Turizm Altyapısının iyileştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında “Babadağ Yamaç Paraşütü İçin Altyapının İyileştirilmesi Projesi” hazırlandı ve danışmanlık hizmeti verildi.

8 Nisan 2013 / 19 Nisan 2013 Muğla / Fethiye Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Potansiyel Girişimciler KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Programı kapsamında Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen eğitim programı ile kendi işini kurmak isteyen 30 kişiye girişimcilik eğitimi verildi. Eğitim sırasında katılımcıların iş fikri üzerine iş planı hazırlamalarına destek sağlandı.
25 Mart 2013 / 04 Nisan 2013 Ardahan / Merkez
Ardahan / Göle
Serhat Kalkınma Ajansı Serhat Kalkınma Ajansı tarafından Ardahan Merkez ve Göle ilçelerinde 2 gruba KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik eğitimi verildi.
25 Şubat 2013 / 8 Mart 2013 Konya / Merkez

Karaman / Merkez

Mevlana Kalkınma Ajansı Mevlana Kalkınma Ajansı Mali Destek Programı kapsamında 40 gün süreyle faydalanıcılara “Yardım Masası Hizmeti” sağlandı. Program kapsamında hazırlanmış ve hazırlanmakta bulunan projelerin değerlendirilmesi yapılarak, faydalanıcı projelerin güçlü ve zayıf yönleri konusunda bilgilendirilerek, KAYS sistemine kayıt ile ilgili bilgi verilerek bölgede faydalanıcıların proje yazma kapasitesi arttırıldı.
16 Şubat 2013 / 20 Şubat 2013 Hatay / Merkez KONYA ABİGEM HATAY ABİGEM KONYA ABİGEM adına HATAY ABİGEM için 5 günlük Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi verildi ve proje yazma hizmeti sağlandı.
11 Şubat 2013 / 15 Şubat 2013 Kayseri / Melikgazi Orta Anadolu Kalınma Ajansı Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme Ve Koruma Vakfı Orta Anadolu Kalınma Ajansı 2012 yılı Teknik Destek Programı kapsamında Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı Kayseri Şubesi’ne 5 günlük “Konuşma Öğrenimi” eğitimi verildi.

Teknik Destek Sözleşme Numarası: TR72-12-TD-04/029

11 Şubat 2013 / 15 Şubat 2013 Sivas / Merkez Orta Anadolu Kalınma Ajansı Sivas İl Sağlık Müdürlüğü Orta Anadolu Kalınma Ajansı 2012 yılı Teknik Destek Programı kapsamında Sivas İl Sağlık Müdürlüğü’ne 5 günlük Proaktif düşünme ve liderlik, Etkili iletişim ve insanları tanıma sanatı, Zaman Yönetimi ve Delegasyon, Çalışma yönetimi ve zor insanlarla başa çıkma sanatı, Stres Yönetimi, Karar verme ve problem çözme becerileri, Toplam kalite yönetimi ve hizmet kalitesi, Stratejik düşünme konularında “Sağlıkta Efektif Liderliğin Anahtarı” eğitimi verildi.

Teknik Destek Sözleşme Numarası: TR72-12-TD-04/13

11 Şubat 2013 / 19 Şubat 2013 Kayseri / Merkez Orta Anadolu Kalınma Ajansı Kayseri İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Orta Anadolu Kalınma Ajansı 2012 yılı Teknik Destek Programı kapsamında Kayseri İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne Etkili İletişim Teknikleri, Stres Yönetimi, Empati, İkna Yöntemleri, Beden Dilini Etkin Kullanma, Takım Çalışması ve Liderlik, Sunum ve Anlatım Teknikleri konularında ikişer günlük toplam 4 eğitim verildi.

Teknik Destek Sözleşme Numarası: TR72-12TD-04/002

04 Şubat 2013 / 08 Şubat 2013 Sivas / Gemerek Orta Anadolu Kalınma Ajansı Gemerek Kaymakamlığı Orta Anadolu Kalınma Ajansı 2012 yılı Teknik Destek Programı kapsamında Gemerek Kaymakamlığı’na 5 günlük “Gelişim için Eğitim” başlıklı, “Stres yönetimi ve stresle başa çıkma, Halkla ilişkilerde beden dili ve etkili iletişim, Güzel ve etkili konuşma teknikleri, Etkili iletişim becerileri ve Zaman yönetimi” konularında eğitim verildi.

Teknik destek sözleşme numarası: TR72-12-TD-04/007

21 Ocak 2013 / 25 Ocak 2013 Çanakkale / Merkez Güney Marmara Kalkınma Ajansı Çanakkale Gençlik Spor Kulübü Güney Marmara Kalkınma Ajansı Teknik 2012 Yılı Destek Programı kapsamında Çanakkale Gençlik Spor Kulübü’ne toplam 5 gün (35 saat) “Proje Döngüsü, Başvuru Formu, Mantıksal Çerçeve ve Bütçelendirme” konularında eğitim verildi.

Teknik Destek sözleşme numarası: HN.TR22/12/TD/00118

21 Ocak 2013 / 26 Ocak 2013 Balıkesir / Merkez Güney Marmara Kalkınma Ajansı Balıkesir Rehberlik ve Araştırma Merkezi Güney Marmara Kalkınma Ajansı Teknik 2012 Yılı Destek Programı kapsamında Balıkesir Rehberlik ve Araştırma Merkezi personeline yönelik olarak toplam 6 gün (36 saat) Proje Döngüsü, Başvuru Formu, Mantıksal Çerçeve ve Bütçelendirme eğitimi verildi.

Teknik Destek sözleşme numarası: HN.TR22/12/TD/0033

14 Ocak 2013 / 24 Ocak 2013 Kayseri / Merkez

Sivas / Merkez

Yozgat / Merkez

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Potansiyel başvuru sahipleri Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Mali Destek Programları kapsamında faydalanıcılara “Proje Döngüsü Yönetimi, Başvuru Formu, Mantıksal Çerçeve ve Bütçelendirme, Proje Başvuru Değerlendirmesi, İzleme ve Değerlendirme ve KAYS sistemi” konularında KOBİ temsilcileri ve kamu kurumu temsilcilerine eğitim verildi, faydalanıcılara yardım masası hizmeti sunuldu.
İkişer günlük toplam 8 eğitim verildi.
7 Ocak 2013 / 11 Ocak 2013 İstanbul Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri

Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer Eğitim Merkezi Müdürlüğü

Kurumda görevli Hakim, Savcı ve memurlar Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli ve Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer Eğitim Merkezi Müdürlüğü için uluslararası projelere başvurmak ve yerel düzeyde hibe programı uygulamak üzere “Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi” verildi.
18 Aralık 2012 / 28 Aralık 2012 Kars / Merkez

Ardahan / Göle

Ardahan/ Damal

Ağrı / Merkez

Ağrı / Tutak

Ağrı / Patnos

Serhat Kalkınma Ajansı Belirtilen tarih aralığında Serhat Kalkınma Ajansı tarafından Kars Merkez, Ardahan Göle, Ardahan Damal, Ağrı Merkez (2 grup), Ağrı Tutak ve Ağrı Patnos olmak üzere toplamda 7 KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi verildi.
20 Kasım 2012 / 30 Kasım 2012 Kars Serhat Kalkınma Ajansı Serhat Kalkınma Ajansı aracılığı ile bir gruba KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi verildi.
29 Temmuz 2012 / 06 Eylül 2012 Frankfurt Almanda Golden Fly Gmbh Almanya Golden Fly Gmbh’nin yatırım fizibilitesi hazırlandı, yatırım planlaması yapıldı, yatırımcı bağlantıları kuruldu, Avrupa Komisyonu’na hibe başvuru formunun hazırlandı.
24 Eylül 2012 / 26 Eylül 2012 Siirt Dicle kalkınma Ajansı İl Milli Eğitim Müdürlüğü Okul Müdürleri Dicle kalkınma Ajansı Teknik Destek programı kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü Okul Müdürlerine Süreç Yönetimi eğitim hizmeti sunuldu.
27 Ağustos 2012 / 07 Eylül 2012 Yozgat Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Teknik Destek programı kapsamında Yozgat Belediyesi çalışanlarına “Performans Programı Hazırlama, Performans Esaslı Bütçeleme ve Harcama” konularında eğitim hizmeti sunuldu.
15 Mayıs 2012 / 18 Mayıs 2012 Denizli Güney Ege Kalkınma Ajansı Güney Ege Kalkınma Ajansı uzmanlarına uluslararası projeleri başvurmak ve yerel düzeyde hibe programı uygulamak üzere Proje Döngüsü, Başvuru Formu, Mantıksal Çerçeve ve Bütçelendirme, Proje Başvuru Değerlendirmesi, İzleme ve Değerlendirme ve Eğiticilerin eğitimi hizmetleri verildi.
10 Mayıs 2012 / 20 Kasım 2012 Yozgat K-Teknik Ltd. Şti. K-Teknik Ltd. Şti. Yatırım Fizibilitesinin hazırlanması (Bütçe büyüklüğü 7.000.000 Euro). Hazırlanan fizibilite etüdü ile şirketin  yatırım teşvik belgesi alım süreç danışmanlığı sunuldu, belge alımı gerçekleştirildi.
24 Nisan 2012 / 27 Nisan 2012 Ankara Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın 4 uzmanına yönelik uluslararası projelere başvurmak ve yerel düzeyde hibe programı uygulamak üzere “Proje Döngüsü, Başvuru Formu, Mantıksal Çerçeve ve Bütçelendirme, Proje Başvuru Değerlendirmesi, İzleme ve Değerlendirme ve Eğiticilerin Eğitimi” hizmetleri verildi.
13 Şubat 2012 / 27 Şubat 2012, 16 Şubat 2012 / 01 Mart 2012 Sivas Sivas Ticaret ve Sanayi Odası

KOSGEB

Sivas TSO ve KOSGEB tarafından düzenlenen girişimcilik eğitimi kapsamında 30’ar kişilik 2 ayrı gruba “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi” verildi.
Ocak 2012 Sivas KOSGEB Eser Beton İnş. Tic. Ltd. Şti. Eser Beton İnş. Tic. Ltd. Şti.’ne SWOT Analizi, Stratejik Plan Hazırlanması, Kısa Orta ve Uzun vadeli Hedeflerin Belirlenmesi eğitimleri verildi.
09 Ocak 2012 / 13 Ocak 2012, 23 Ocak 2012 / 27 Ocak 2012 Antalya Dicle Kalkınma Ajansı Dicle Kalkınma Ajansı uzmanlarına yönelik olarak, “Proje Döngüsü, Başvuru Formu, Mantıksal Çerçeve ve Bütçelendirme” konularını içeren 5’er günlük 2 adet uluslararası proje yazma ve proje fişi doldurma eğitimleri verildi.
05 Aralık 2011 / 05 Aralık 2011, 07 Aralık 2011 / 26 Aralık 2011 Ağrı / Merkez

Iğdır / Merkez

Serhat Kalkınma Ajansı Serhat Kalkınma Ajansı – KOSGEB tarafından düzenlenen Girişimcilik eğitimi kapsamında 30’ar kişilik 2 ayrı gruba Uygulamalı Girişimcilik eğitimi verildi.
14 Aralık 2011 / 18 Aralık 2011 Tekirdağ Önder Çiftçi Danışmanlık Derneği Trakya Kalkınma Ajansı İktisadi Mali Kalkınma Programı kapsamında, Önder Çiftçi Danışmanlık Derneği tarafından düzenlenen ve 14-18 Aralık 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilen, proje hazırlanmasına yönelik “Proje Döngüsü Yönetimi, İş Planı hazırlanması, Başvuru formu ve başvuru dosyası hazırlanması” konularında eğitim verildi.
24 Ekim 2011 / 28 Ekim 2011 Tekirdağ / Çorlu Trakya Kalkınma Ajansı Çorlu Belediyesi Trakya Kalkınma Ajansı İktisadi Mali Kalkınma Programı kapsamında, Çorlu Belediyesi tarafından düzenlenen ve 24-28 Ekim 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilen, proje hazırlanmasına yönelik Proje Döngüsü Yönetimi, İş Planı hazırlanması, Başvuru formu ve başvuru dosyası hazırlanması konularında eğitim verildi.
Eylül 2011 / Ekim 2012 Kıbrıs DIADIKASIA DIADIKASIA Danışmanlık için AB destekli SECOND (Sustainable Economic Development and ICT Sector Programme) projesi için 56 günlük yatırım planlama ve danışmanlık hizmeti verildi.
24 Ekim 2011 / 28 Ekim 2011 Balıkesir / Merkez Güney Marmara Kalkınma Ajansı 24-28 Ekim 2011 tarihleri arasında Güney Marmara Kalkınma Ajansı uzmanlarına mali destek programına yönelik “Proje Döngüsü, Başvuru Formu, Mantıksal Çerçeve ve Bütçelendirme, Proje Başvuru Değerlendirmesi, İzleme ve Değerlendirme ve Eğiticilerin Eğitimi” konularında eğitim verildi.
05 Ekim 2011 / 07 Ekim 2011, 10 Ekim 2011 / 14 Ekim 2011, 17 Ekim 2011 / 21 Ekim 2011, 18 Ekim 2011 / 22 Ekim 2011, 20 Ekim 2011 / 22 Ekim 2011, 24 Ekim 2011 / 28 Ekim 2011 Tekirdağ / Merkez

Edirne / Merkez

Edirne / Süloğlu

Kırklareli / Merkez

Kırklareli / Lüleburgaz

Trakya Kalkınma Ajansı 05 – 07 Ekim 2011, 10 – 14 Ekim 2011, 17 – 21 Ekim 2011, 18 – 22 Ekim 2011, 20 – 22 Ekim 2011, 24 – 28 Ekim 2011 tarihlerinde Trakya Kalkınma Ajansı tarafından ilan edilecek olan Mali Destek Programlarına hazırlık amacı ile Edirne Merkez, Lüleburgaz, Kırklareli Merkez, Süloğlu ve Tekirdağ Merkez’de “Proje Döngüsü Yönetimi” ve “Eğitici Eğitimi” eğitimleri verildi.
13 Eylül 2011 / 14 Eylül 2011 Edirne / Merkez Trakya Kalkınma Ajansı Trakya Kalkınma Ajansı Teknik Destek Kapsamında “Proje Döngüsü, Başvuru Formu, Mantıksal Çerçeve ve Bütçelendirme” konularında eğitim verildi.
18 Nisan 2011 / 22 Nisan 2011 Şırnak / Cizre Dicle Kalkınma Ajansı 18 Nisan 2011 / 22 Nisan 2011 tarihleri arasında Dicle Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı kapsamında Cizre’de “İhracat Eğitimi” verildi.
11 Nisan 2011 / 15 Nisan 2011, 18 Nisan 2011 / 22 Nisan 2011, 02 Mayıs 2011 / 06 Mayıs 2011, 09 Mayıs 2011 / 13 Mayıs 2011 Siirt / Merkez Dicle Kalkınma Ajansı Siirt Valiliği

Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü

11-15 Nisan 2011, 18-22 Nisan 2011, 02-06 Mayıs 2011 ve 09-13 Mayıs 2011 tarihlerinde Dicle Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı kapsamında Siirt İl Milli Eğitim ve Siirt Valiliği’ne “Toplam Kalite Yönetimi” eğitimleri verildi.
25 Nisan 2011 / 29 Nisan 2011 Mardin / Merkez Dicle Kalkınma Ajansı 25-29 Nisan 2011 tarihleri arasında Mardin Merkez’de Dicle Kalkınma Ajansı Tek Destek Programı Kapsamında 5 günlük “Kişisel Gelişim Eğitimi” verildi.
16 Nisan 2011 / 17 Nisan 2011, 30 Nisan 2011 / 1 Mayıs 2011 Şırnak / Merkez Dicle Kalkınma Ajansı Dicle Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı kapsamında Şırnak ilinde 2’şer günlük 2 adet “Sınıf Yönetimi Eğitimi” verildi.
30 Mayıs 2011 / 01 Haziran 2011 Edirne / Merkez Trakya Kalkınma Ajansı Trakya Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı kapsamında “Proje Döngüsü, Başvuru Formu, Mantıksal Çerçeve ve Bütçelendirme, Proje Başvuru Değerlendirmesi, İzleme ve Değerlendirme” konularında eğitim verildi.
20 Nisan 2011 / 22 Nisan 2011 Konya / Merkez Mevlana Kalkınma Ajansı Mevlana Kalkınma Ajansı uzmanlarına “Mali Destek Programları, Proje Döngüsü, Başvuru Formu, Mantıksal Çerçeve ve Bütçelendirme, Proje Başvuru Değerlendirmesi, İzleme ve Değerlendirme” konularında eğitim verildi.
4 Nisan 2011 / 25 Nisan 2011 Batman / Merkez Batman Ticaret Odası Batman Ticaret Odası KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Programı kapsamında Batman Ticaret Odası tarafından düzenlenen eğitim programı kapsamında 30 kişiye girişimcilik eğitimi verildi. Eğitim sırasında katılımcıların iş fikri üzerine iş planı hazırlamalarına destek sağlandı.
1 Mart 2011 / 25 Mart 2011 Şırnak / Merkez KOSGEB

Dicle Kalkınma Ajansı

Şırnak Ticaret Odası

Şırnak Esnaf Odası

KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Programı kapsamında Dicle Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Şırnak Ticaret Odası ve Şırnak Esnaf Odası tarafından düzenlenen eğitim programı kapsamında 3 eğitmen ile 120 kişiye girişimcilik eğitimi verildi. Eğitim sırasında katılımcıların iş fikri üzerine iş planı hazırlamalarına destek sağlandı.
1 Şubat 2011 / 20 Şubat 2011 Siirt / Merkez KOSGEB

Dicle Kalkınma Ajansı

KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Programı kapsamında Dicle Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Siirt Ticaret Odası tarafından düzenlenen eğitim programı kapsamında 4 eğitmen tarafından toplam 120 kişiye girişimcilik eğitimi verildi. Eğitim sırasında katılımcıların iş fikri üzerine iş planı hazırlamalarına destek sağlandı.
18 Ocak 2011 / Devam Ediyor Aydın / Merkez Hacer Yağdereli

Karya Tarımsal Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

Aydın’da faaliyet gösteren ve serbest danışmanlık hizmeti veren Ziraat Mühendisi Hacer Yadereli’ye 18/01/2011 tarihinden itibaren yatırım planlama, yatırımcı bulma, fon sağlama, proje hazırlama, başvuru formu hazırlama, bütçe hazırlama, mantıksal çerçeve ve başvuru formunun sunulması, projelerin yürütülmesi, koordinasyonu ile ihale ve satın alma kuralları, teknik ve final raporların yazılması konularında danışmanlık hizmeti verilmektedir.
10 Ocak 2011 / 21 Ocak 2011 Çanakkale / Merkez

Çanakkale / Ezine

Çanakkale / Biga

Çanakkale / Gelibolu

Çanakkale / Gökçeada

Çanakkale / Çan

Balıkesir / Merkez

Balıkesir / Dursunbey

Balıkesir / Bigadiç

Güney Marmara Kalkınma Ajansı Güney Marmara Kalkınma Ajansı Mali Destek Programları kapsamında, faydalanıcılara iki eğitmen ile 9 merkezde Proje Döngüsü, Başvuru Formu, Mantıksal Çerçeve ve Bütçelendirme, Proje Başvuru Değerlendirmesi, İzleme ve Değerlendirme konularında eğitim verildi. Faydalanıcılara yardım masası hizmeti sunuldu.
27-30 Aralık 2010 Trabzon / Merkez Trabzon Ticaret Odası Trabzon Ticaret Odası Enterprise Europe Network Projesi kapsamında 30 katılımcıya “Proje Döngüsü Yönetimi ve Proje Uygulaması” eğitimi verildi.
01 Kasım 2010 / 15 Aralık 2010 Kayseri / Merkez

Sivas / Merkez

Yozgat / Merkez

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Mali Destek Programları kapsamında faydalanıcılara 3 eğitmen ile 12 merkezde “Proje Döngüsü, Başvuru Formu, Mantıksal Çerçeve ve Bütçelendirme, Proje Başvuru Değerlendirmesi, İzleme ve Değerlendirme” konularında eğitim verildi, faydalanıcılara yardım masası hizmeti sunuldu.
29 Ekim 2010 / 12 Aralık 2010 Batman / Merkez KOSGEB KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Programı kapsamında Batman Ticaret Odası adına 30 kişiye girişimcilik eğitimi verildi. Eğitim sırasında katılımcıların iş fikri üzerine iş planı hazırlamalarına destek sağlandı.

Uygulama sırasında Kepenk Fabrikası ve Koli Bandı Fabrikası yatırım fizibiliteleri hazırlandı.

01 Ekim 2010 / 12 Kasım 2010 Ankara / Merkez KONYA ABİGEM A.Ş. KONYA ABİGEM A.Ş’nin uygulamakta olduğu KOSGEB-Ankara İş-Kur Uygulamalı Girişimcilik Programı Kapsamında 30 işsiz katılımcıya girişimcilik eğitimi verildi. Eğitim sırasında katılımcıların iş planı hazırlamalarına destek sağlandı.
19-22 Ekim 2010 Konya / Merkez KONYA ABİGEM A.Ş. Ereğli Tarım İlçe Müdürlüğü KONYA ABİGEM A.Ş adına Mevlana Kalkınma Ajansı Teknik Yardım Desteği kapsamında Ereğli Tarım İlçe Müdürlüğü personeline “Mevka Sosyal ve İktisadi Kalkınma Mali Destek Programları, Proje Döngüsü, Başvuru Formu, Mantıksal Çerçeve ve Bütçelendirme” konularında eğitim verildi.
13 Ekim 2010 / 17 Ekim 2010 Konya / Merkez KONYA ABİGEM A.Ş. Karatay Üniversitesi KONYA ABİGEM A.Ş adına Mevlana Kalkınma Ajansı Teknik Yardım Programı kapsamında Karatay Üniversitesi akademik personeline “Mevka Sosyal ve İktisadi Kalkınma Mali Destek Programları, Proje Döngüsü, Başvuru Formu, Mantıksal Çerçeve ve Bütçelendirme” konularında eğitim verildi.
20 Eylül 2010 / 24 Eylül 2010 Trabzon / Merkez Trabzon Ticaret Odası Trabzon Ticaret Odası Enterprise Europe Network Projesi kapsamında 25 KOBİ temsilcisine “Proje Döngüsü Yönetimi ve Proje Uygulaması” eğitimi verildi.
15 Haziran 2010 / 02 Temmuz 2010 Sivas / Merkez KOSGEB Girişimcilik Destek Programı Sivas Ticaret Odası Sivas Ticaret Odası KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Programı kapsamında Sivas Ticaret Odası adına 30 kişiye girişimcilik eğitimi verildi. Eğitim sırasında katılımcıların iş fikri üzerine iş planı hazırlamalarına destek sağlandı.
20 Mayıs 2010 / 22 Mayıs 2010 Kayseri / Merkez Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Orta Anadolu Kalkınma Ajansı uzmanlarına “Mali Destek Programları, Proje Döngüsü, Başvuru Formu, Mantıksal Çerçeve ve Bütçelendirme, Proje Başvuru Değerlendirmesi, İzleme ve Değerlendirme” konularında eğitim verildi.
Ocak 2009 / Devam Ediyor Ankara Uluslararası Omurilik Felçlileri Derneği Uluslararası Omurilik Felçlileri Derneği’ninTürkiye Omurilik Felçlileri Derneği Ankara Şubesi’nin ihtiyaç analizinin yapılması, yatırım planlamasının yapılması, yatırımcı ve fon sağlayıcıların bulunması ve takibi ulusal ve uluslararası hibe başvurularının yapılması, projelerinin hazırlanması ve projelerin yürütülmesinde danışmalık hizmeti verildi. Danışmanlık hizmeti kapsamında onaylanan bazı projeler:

TR2009/0135.01-04/126 Ortopedik Engellilerde Fiziki Potansiyel Bilincinin Oluşturulması (To Rise Awareness of Physical Potantial Among Orthopedically Disabled People)

2015-1- TR01-KA104-020374 Camdan Hayatlar (Life from Glass) Erasmus+ projesi.

Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi” Hibe Programı, “Altın Eller Cam Sanatı (Golden Hands Glass Art)(Sözleşme No: TRH4.1.ISEDP/p03/0330)

Şubat 2006 / Şubat 2013 Ankara Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Ankara Şubesi Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Ankara Şubesi’nin ihtiyaç analizinin yapılması, yatırım planlamasının yapılması, yatırımcı ve fon sağlayıcıların bulunması ve takibi, ulusal ve uluslararası hibe başvurularının yapılması, projelerinin hazırlanması ve projelerin yürütülmesinde toplamda 150 günlük danışmalık hizmeti verildi. Danışmanlık hizmeti kapsamında onaylanan bazı projeler:

87.234,90 EUR-Title of Project: /Hope Employment (Umut İstihdam Projesi) CFCU/TR 0801.08-02, EuropeAid/130031/D/ACT/TR – Social Consciousness with Training Project (Eğitimle Sosyal Bilincin Oluşturulması Projesi), onaylandı ancak kullanılmadı. 33.090,

Dünya Bankası, Reducing Social Risks through Training Project (Eğitimle Sosyal Risklerin Azaltılması Projesi)

90.000 TL, CFCU/TR 0604.05/02,