İşletmeler için Eğitimler

İşletmelerin rekabet gücünün, kapasitesinin, verimliliğinin, ürün çeşitliliğinin, karlılığının arttırılması için ulusal ve uluslararası fonlara ait standart proje başvuru formlarının hazırlanmasına yönelik proje hazırlama eğitimleridir.

Hazırlanmış ve fonlanmış projelerin uygulanması, faaliyet-bütçe uyumunun oluşturulması, projenin başarıyla tamamlanması ve projenin raporlanmasına yönelik eğitimlerdir.

KOBİ’lere yönelik ulusal ve uluslararası fonlar ve diğer teşviklerin tanıtımı ve etkili kullanımına yönelik eğitimlerdir.

İşletmenin insan kaynakları potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik olarak ekip çalışması, stres yönetimi, örgütsel davranış, üretim yönetimi, zaman yönetimi, finansman yönetimi, etkili iletişim başlıkları altında organize edilen eğitimlerdir. Eğitimler işletmelerin talepleri doğrultusunda verilebileceği gibi, işletmelere yapılan ihtiyaç analizleri sonuçları doğrultusunda da planlanabilmektedir.

Kamu Kurumları ve STK’ler için Eğitimler

Yerel düzeyde sosyal ve ekonomik kalkınmaya yönelik yerel otoriteler ve STK’lar için paydaş, sorun ve ihtiyaç analizleri, strateji belirleme, proje mantığının oluşturulması ve projenin hazırlanması aşamalarından oluşan, proje döngüsü yönetimi ve proje hazırlama eğitimleridir.

Kurumlara yönelik hibe programı oluşturma, hibe rehberi hazırlama, hibe programı uygulama ve yönetme aşamalarını içeren eğitimlerdir. Mikro ve makro düzeyli programlara yönelik olarak uygulanabilmektedir.

Avrupa Birliği Hibe Programları kapsamında uygulanan projelere yönelik olarak Prag Satınalma ve Hibe Uygulama Kurallarını içeren eğitimdir.

Kurumlara ve STK’lara yönelik ulusal ve uluslararası fonlar ve diğer teşviklerin tanıtımı ve etkili kullanımına yönelik eğitimlerdir.

Girişimci adaylara yönelik KOSGEB ve/veya nitelikli girişimciliği destekleyici eğitimlerdir. Bu kapsamında iş fikrinin belirlenmesi, iş fikrinin geliştirilmesi, değerlendirilmesi ve iş planının hazırlanması ana başlıkları altında sunulmaktadır.

Kurumların insan kaynakları potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik olarak Kişisel Gelişim, Ekip Çalışması, Stres Yönetimi, Örgütsel Davranış, Yönetim, Yaratıcı Drama, Stratejik Planlama, Bütçeleme, Beden Dili ve Etkili İletişim, Toplam Kalite Yönetimi, Eğitici Eğitimi, Yatırım Fizibilitesi Hazırlama Eğitimi, Moderasyon Eğitimi ve kurumların taleplerine yönelik hizmet içi eğitimleri kapsamaktadır.