“Her türlü güzelliğin, başarının, barışın, paylaşımın, mücadele ve desteğin örneği olmayı hedefledik. Bu sebeple Zeytin Grup dedik.”
Yeşil Anlaşma

İklim değişikliği ve çevresel bozulma varoluşsal bir sorun haline geldi…

Suriyeliler için Sığınak

2020’nin başında Türkiye en fazla sayıya ev sahipliği yapmaya devam etti…

Projeler

COSME Programı

İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı

Girişimciliği teşvik etmeyi ve KOBİ’lerin rekabetçiliğini artırmayı hedeflemekte olup yeni girişimcilerin Avrupa’ya gitmesine ve Türkiye’deki deneyimli KOBİ’lerin de Avrupalı girişimcilere ev sahipliği yapmasına imkân sağlamaktadır.

Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı

“Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi” Hibe Programı

Tanap  Sosyal ve Çevresel Yatırım Doğrudan Hibe Programı

T.C. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı

Eğitim

Proje döngüsü yönetiminden zaman yönetimine, stres yönetiminden yaratıcı dramaya geniş bir yelpazede eğitim veriyoruz.
İşletmeler İçin Eğitimler

Danışma

Proje yazma ve uygulama danışmanlığı, kapasite geliştirme danışmanlığı ve daha fazlası için bizimle temasa geçiniz.
İşletmeler