Project Description

Kız Çocukları Okula Projesi

“Özellikle Kız Çocuklarının Okula Devam Oranlarının Artırılması Projesi (KEP-II)” (Sözleşme No: EuropeAid/133119/IH/SER/TR) projesinde “Eğitim ve Kapasite Geliştirme Uzmanı” olarak danışmanlık hizmeti verildi. Proje kapsamında SWOT analizi, eğitimlerin planlanması, anketlerin değerlendirilmesi ve sonuç raporlarının hazırlanması hizmetleri verildi.

Tarih Yer Üst Program Sözleşme Yapılan Makam Yararlanıcı
Temmuz 2015 / Ocak 2017 Ankara Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı
Ankon Danışmanlık A.Ş. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı